Dodany: 2010-09-24 08:37:38

Na czym polega rachunkowość bankowaBiuro rachunkowe olsztyn zajmuje się także prowadzenie tzw. rachunkowości bankowej. Jest to system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w bankach. Rachunkowość bankowa, prowadzona przez biuro rachunkowe olsztyn, opiera się na głównych zasadach rachunkowości finansowej.

 

Jej głównym celem jest określenie sytuacji finansowej banku oraz sprawozdanie dotyczące jego wyników finansowych za ostatni kwartał. Rachunkowość bankowa, którą prowadzi biuro rachunkowe olsztyn, obejmuje sprawozdawczość i prowadzenie ksiąg rachunkowych banków. Podstawowymi podmiotami tego rodzaju rachunkowości są banki spółdzielcze, banki komercyjne wszystkie oddziały tych banków oraz narodowy Bank Polski.

 

Nadrzędne zasady rachunkowość bankowej (m.in. podmiotowości, kontynuacji, periodyzacji, ostrożnej wyceny, ciągłości) są określone w obowiązującej ustawie o rachunkowości ustawie Prawo bankowe oraz na rozporządzeniach wydanych przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Dzięki rachunkowości bankowej, zarząd danego banku ma pełen obraz sytuacji finansowej, prowadzonych operacji, ich efektywności oraz ostatecznego wyniku finansowego banku. Jest to niezmiernie ważne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i gospodarczych..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na czym polega rachunkowość bankowa
Nick: